ANALYSES – ONDERZOEKEN

Wens je een verdergaand inzicht te krijgen in de verstoringen die je optimale gezondheid belemmeren? Als therapeut kan ik eventueel diverse analyses en onderzoeken laten uitvoeren.

Wanneer je al in behandeling bent bij een (huis)arts, dan overleg ik daar bij voorkeur mee. Uiteraard doe ik dat slechts na jouw toestemming. Maar door vanuit verschillende invalshoeken naar jouw gezondheid te kijken, kunnen we jou gezamenlijk zo optimaal mogelijk begeleiden.

Dat geldt ook ten aanzien van verschillende onderzoeksmogelijkheden.

Anders dan in de reguliere zorg, beoordeel ik lab-uitslagen niet uitsluitend op referentiewaarden. Ik bekijk alle uitslagen steeds in onderlinge samenhang – iets waar bijvoorbeeld de huisarts doorgaans geen tijd of gelegenheid voor heeft.

Als therapeut kan ik via diverse laboratoria onderzoeken laten doen.

Toch laat ik bij voorkeur lab onderzoeken via de huisarts verlopen. Het voordeel van deze samenwerking, is dat er vervolgens overleg mogelijk is over de interpretatie van de uitslagen. Uiteindelijk gaat het om jouw optimale gezondheid.

PARTNERS – LABORATORIA

Als de huisarts of behandelend arts niet mee wilt werken aan een verzoek om bloedwaardentest of andere analyse, dan kan ik als therapeut ook zélf onderzoeken door diverse laboratoria laten uitvoeren.

Let op: ik neem zelf geen veneus bloed af! De onderstaande testen worden ofwel door een prikpunt afgenomen, danwel zijn testen die zelf thuis kunnen worden uitgevoerd!!

Eén van de laboratoria waar ik graag mee samenwerk:

*RP Analytic
Bloedwaardentesten (Borrelia-antistoffen, Epstein-Barr-virusantistoffen, COVID 19 IgG antistoffen, hsCRP, vitamine D-profiel en voedingsscreening intoleranties, vetstofwisseling, vetzurenprofiel, ijzerstofwisseling, schildklier diagnostiek waaronder anti-TPO, anti-Tg, TSH-receptor en rT3) 

Urinetesten (SIBO, organische zuren, neurotransmitters, oestrogeenmetabolieten)

Speekseltesten (cortisoldagprofiel, oestradiol, progesteron, testosteron, DHEA)

Haartesten (mineralen/spoorelementen en zware metalen – 39 elementen)

Fecestesten (screening darm, spijsvertering, histamine, malabsorptie, gisten/schimmels, LPS en microbioom analyse)

Vaginaal uitstrijkje (inclusief mycologie)

Er kan onder andere worden getest op:

*Voedingsintolerantie en -allergie

*Histamine

*Voedingsallergie/inhalatie-allergenen

*Darmgezondheid

*Nieren

*Lever

*Schildklier

*Cardiovasculair

*Vitaminen/spoorelementen

*Vaginaal bioom

*Cortisol dagprofiel

ENERGETISCHE MORFOLOGISCHE BLOEDTEST (EMB)

Deze werkwijze als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De EMB test methode is dus niet(!) Science Based/Evidence Based. Desondanks merkt ongeveer 70-80% van de personen verbetering op, na het opvolgen van de adviezen op basis van de EMB test uitslag (Practice Based); men herkent zich ook vaak in de uitslag.

Wanneer daar behoefte aan is, kan ik als therapeut de EMB test laten uitvoeren om van daaruit een vertaalslag naar de praktijk te maken en je te voorzien van een uitgebreide analyse en advies. Mijn voorkeur gaat er echter naar uit om met een uitgebreide anamnese te werken en van daaruit een behandeling te starten.  En indien er vervolgens nog steeds behoefte blijkt aan deze manier van testen, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk!

*EMB test
De EMB test is een combinatieconsult waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Daarbij wordt met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed.

Reguliere bloedtesten kunnen diverse factoren aan het licht brengen, zoals ijzertekort en infecties.
De EMB test heeft echter een andere benadering van bloedonderzoek: het lab analyseert het bloed zowel op microscopisch niveau, als op energetisch niveau.

NB: de adviezen uit de EMB test hebben een holistische insteek. De waarden kunnen niet één-op-één worden vergeleken met een reguliere bloedtest. De EMB vervangt niet de diagnostiek en behandeling vanuit de reguliere zorg.