Als therapeut in Nederland ontkom je niet aan de nodige wettelijke verplichtingen.

En het is natuurlijk ook belangrijk dat jij als cliënt/consument beschermd bent tegen malafide praktijken. We hebben het immers over je gezondheid. Maar óók over vertrouwelijke informatie die je deelt. Die informatie is weer nodig om de behandeling met succes te kunnen laten verlopen. Als consument/cliënt heb je dus ook enkele (informatie)verplichtingen.

Hieronder kun je teruglezen wat alle “regels” zijn. Zowel voor mij als therapeut, als voor jou.

Wkkgz

- klachtenregeling-
Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ) - Alternatieve Zorg

WGBO

- rechten en plichten van de patiënt -
WGBO (Wet overeenkomst geneeskundige behandeling)

Wtza

- registratie zorgaanbiedersportaal -
Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) (gaat in vanaf 2022)

De Algemene Voorwaarden

- Dolorem Ipsum -
Wat zijn de algemene bepalingen

BEHANDEL OVEREENKOMST

- Dolorem Ipsum -
Verplicht volgens de WGBO

Cookieverklaring

- deze website gebruikt cookies -
Jouw toestemming voor analytische en marketing cookies

Privacyverklaring

- vertrouwelijke informatie -
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over je behandeling of mocht er onenigheid zijn ontstaan, dan kun je hiervoor een klacht indienen bij de beroepsorganisatie BATC.

BATC vindt het zeer belangrijk dat de praktiserende therapeuten een hoogwaardige kwaliteit van zorg afgeven. De BATC zal er zorg voor dragen dat jouw klacht op een goede manier wordt behandeld en in eerste instantie proberen om met elkaar te zoeken naar een oplossing en indien gewenst als bemiddelaar optreden.

Indien nodig zal de BATC de klacht neerleggen bij de Geschillencommissie.

Alles wordt vertrouwelijk behandeld. Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan contact op met BATC door te mailen naar secretariaat@batc.nl.

**dit gedeelte van de website is nog in bewerking en wordt nog aangepast**