ZWARE KOST? PIJN, ZELF?

Google op “Dolorem Ipsum” en je krijgt vertalingen of uitleg als:
Verdriet jezelf… Pijn zelf… Mezelf pijn doen… “Er is niemand die van pijn zelf houdt, die het zoekt en die het hebben wil, eenvoudigweg omdat het pijn is”… En verder komt naar boven dat “lorem ipsum” betekenisloze (dummy) tekst is en helemaal niets betekent.

Zware kost dus?!! Zelf pijn, lege nikszeggende inhoud…??
Gelukkig valt het erg mee! (en moeten we Google informatie misschien ook niet altijd direct geloven).

Hieronder kun je verder lezen waarom ik heb gekozen voor deze (pseudo-) Latijnse woorden.

Maar alvast in het kort: De betekenis achter “Dolorem Ipsum” valt als een wir war aan kleine puzzelstukjes ontzettend mooi in elkaar en sluit daarmee aan op mijn transformatie van fiscalist naar BATC Vakspecialist.

DOLOR – LOREM IPSUM

Dolorem Ipsum is ontleend aan “Dolor” en “Lorem ipsum”.
En als je een letterlijke vertaling van de woorden neemt dan klopt de Google-wijsheid ook ergens wel:

Dolor” is Latijn voor “pijn”.

Lorem ipsum” is een betekenisloze opvultekst. De teksten zijn een vorm van pseudo-Latijn: ze lijken op het eerste gezicht origineel Latijn te zijn, maar hebben in werkelijkheid geen enkele betekenis.  De eerste woorden van die tekst luiden doorgaans: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…” en op de tekst bestaan talloze varianten. Deze nikszeggende tekst wordt vooral door drukkers, grafisch ontwerpers en website designers gebruikt. Want bij een leesbare tekst zou de lezer teveel afgeleid kunnen worden door de inhoud. En de designer wilt graag dat de focus ligt op hoe een opmaak er grafisch uitziet. Maar bijna niemand kent de oorsprong of zelfs de betekenis ervan.

De eerste woorden van het “Lorem ipsum” vinden hun oorsprong in het boek “De finibus bonorum et malorum” (Over de grenzen van goed en kwaad) van Marcus Tullius Cicero uit 45 v.Chr. Dit boek was geschreven in Klassiek Latijn – de taal die door de Romeinen gesproken werd in de klassieke oudheid. In alinea 1.10.32 van dit boek komt namelijk de volgende zinsnede voor:

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit
Wat zoveel betekent als:
Niemand houdt van pijn, zoekt de pijn op en wil pijn hebben alleen om de pijn zelf…”

Dat klinkt dus inderdaad wel zwaar. Maar wat is dan de link met mijn vak als therapeut? Dat lees je hieronder verder!

PIJN (DOLOR)

Voor mij als BATC Vakspecialist is het aanpakken van verschillende vormen van ‘pijn’ heel vaak een belangrijk onderdeel van het behandeltraject. Afgezien van bepaalde situaties waarin personen pijn op kunnen zoeken, wordt pijn doorgaans bij voorkeur vermeden.

De meest voorkomende hulpvraag die een gezondheidsprofessional gesteld krijgt, heeft vrijwel altijd te maken met ‘het wegnemen van pijn’.

Dit kan acute fysieke pijn betreffen, zoals gewrichtspijn, schouder-/nekpijn en andere lichamelijke klachten. Maar ook pijn bij chronische aandoeningen, aanhoudende hoofdpijn, menstruatiepijn of terugkerende blessures die ongemak geven in het dagelijkse leven.

Maar het kan ook mentale pijn betreffen. ‘Pijn’ opgeroepen door gevoelens, gedachten en emoties. Zoals het helemaal ‘gek worden’ van jeukklachten. Of schaamte vanwege rode vlekken op de huid. Of een verstoorde nachtrust door wakker liggen en piekeren. En dat kan weer tot gevolg hebben dat er een gevoel van irritatie of moedeloosheid ontstaat (“ik wil gewoon slapen”).

Al deze vormen van beperkingen, ongemakken, tot zelfs mogelijke ondraaglijke ‘pijnbeleving’ zijn een signaal van het lichaam.  En daarmee vormen ze stuk voor stuk een integraal geheel bij het achterhalen van de oorzaak van de klachten en de oplossing van het probleem.

Want als de oorzaak van de signalen van het lichaam bekend is, dán kan een oplossing worden gevonden. En kun je concrete stappen gaan nemen om tot een optimale gezondheid te komen!

En dat sluit weer aan bij de tekst hierboven: “Niemand houdt van pijn, zoekt de pijn op en wil pijn hebben alleen om de pijn zelf...” Want als we signalen van de pijnklachten niet snappen dan is het ‘betekenisloze, niet-functionele pijn’. En dat is precies de pijnsoort waar niemand op zit te wachten!

Het is mijn taak om jou inzicht te geven in de betekenis van de signalen van je lichaam. Want de (pijn)klachten blijken dan opeens tóch een functie te hebben. En dan kijk je er opeens heel anders tegenaan!!

WAAROM EEN LATIJNSE NAAM?

Van oudsher wordt de Latijnse taal gebruikt door artsen, apothekers en geneeskundigen.

Zo werd rond 1498/1499 het eerste handboek ter wereld opgesteld met de voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen en de vereisten waaraan zij moeten voldoen (farmacopee). Dit handboek werd vanuit het Italiaans later vertaald in het Latijn. Zodat het voor alle beroepsbeoefenaren die geneesmiddelen voorschrijven (artsen) en bereiden (apothekers) toegankelijk werd.

De Latijnse taal is dus al eeuwenlang gekoppeld aan de  Westerse geneeskunde en geneesmiddelen (medicijnen).

Voor een uitgebreidere uitleg over de connectie met mijn vakgebied, kun je hieronder verder lezen.

DE LINK NAAR MIJN WERKGEBIED

Als BATC Vakspecialist houd ik mij bezig met ‘KPNI -functionele geneeskunde ‘. Dat is niet hetzelfde als conventionele geneeskunde. Het verschil tussen deze twee kun je hier teruglezen.

KPNI baseert de behandelingen op een combinatie van voedingsgeneeskunde, leefstijlgeneeskunde, geneeskunde met behulp van kruiden en planten (fytotherapie), psychosociale therapievormen etc. etc. maar steeds op basis van een vertaling van  gezondheidswetenschap naar de praktijk. Zonder daarbij aan de eeuwenoude wijsheden van de empirische geneeskunde (zoals Ayurveda en TCM/Traditionele Chinese Geneeskunde) voorbij te gaan.

De Westerse geneeskunde heeft een lange geschiedenis waarin al deze elementen (geneeskunde, gezondheid, medicinale planten) regelmatig terugkeren in de relatie met  de Latijnse taal.

En laat nu precies een belangrijk deel van de geschiedenis van de geneeskunde terugkomen mijn vakgebied: zoals de later hieronder beschreven tekenen van ‘inflammatie’ (ontsteking) van Aulus Cornelius Celsus. Chronische (laaggradige) ontstekingen zijn namelijk een regelmatig voorkomend onderdeel in de zoektocht naar de ‘oorzaak van de oorzaak‘… en pijn (dolor) is één van de aspecten daarvan…

Beginnen de diverse puzzelstukjes al een beetje te dagen?!

EEN STUKJE GESCHIEDENIS… WESTERSE GENEESKUNDE

Voor de geïnteresseerden volgt hier een stuk verdere uitleg van de achtergrond van mijn gekozen (Klassiek) Latijnse bedrijfsnaam “Dolorem Ipsum”. Want ergens vér hierboven had ik al beschreven dat deze woorden de oorsprong hebben in een boek uit 45 v.Chr. dat was geschreven in Klassiek Latijn – de taal die door de Romeinen gesproken werd in de klassieke oudheid.

En laat nu de Westerse geneeskunde ook een oorsprong hebben in de Griekse-Romeinse tijd.

Pedanius Dioscorides (40-90 n.Chr.) en Claudius Galenus (131-201 n.Chr.) waren Griekse artsen die in dienst waren bij het Romeinse leger. Beide heren zijn zéér belangrijk voor de Westerse Geneeskunde.

De materia medica van Dioscorides is een ‘farmacopee’ van geneeskrachtige planten en de medicijnen die daaruit kunnen worden verkregen. Deze wordt beschouwd als de voorloper van alle moderne farmacopees. Daarover schreef ik ook hierboven al. De eerste officiële Farmacopee uitgave ter wereld was in Florence in 1498/1499, ofwel eeuwen later!

Galenus was een van de bekendste artsen uit de oudheid. Zijn geschriften werden in het middeleeuwse Europa belangrijke werken voor artsen, met name nadat Andreas Vesalius veel van Galenus’ werken vertaalde in het Latijn.

Een andere bekende arts uit de Grieks-Romeinse tijd was Aulus Cornelius Celsus. Hij schreef eveneens in het Latijns een van de eerste medische encyclopedieën over de Romeinse en Alexandrijnse geneeskunde, die nog tot in de 18e eeuw door artsen werd gebruikt en nog steeds intact is. Het opvallende aan Celsus boeken over de geneeskunde is dat hij niet alleen behandelingen met medicijnen beschreef zoals de Grieken dat deden, maar ook open stond voor alternatieve methoden. Hiermee sloeg hij toen al de weg tussen het rationalisme en empirisme in. Het leuke is dat Celsus dus tóen al deed wat KPNI nu doet. Maar de connectie gaat verder dan dat!

Helaas is een groot deel van Celsus’ zijn volledige encyclopedisch werk verloren gegaan, maar de de acht boeken over de geneeskunde zijn bewaard gebleven en worden samen De Medicina genoemd. De eerste vier boeken gaan over hoe de gezondheid in stand gehouden kan worden en hoe een slechte gezondheid verbeterd kan worden door middel van voeding, rust, massage en allerlei zalfjes. De twee boeken die hierop volgen (Pharmakeutiké genoemd) vormen een beschrijving van allerlei medicijnen die bepaalde ziektes kunnen voorkomen en genezen. Het vijfde boek gaat over de behandeling van verschillende soorten wonden en zweren in het algemeen. Het zesde boek gaat over ziekten die één deel van het lichaam beïnvloeden en beschrijft goedgekeurde methoden om dit te behandelen. In de laatste twee boeken wordt het onderwerp chirurgie besproken door Celsus en het achtste boek gaat over verschillende typen breuken en ontwrichtingen.

Feitelijk omvatte De Medicina dus álle vormen van geneeskunde, van preventief met behulp van voeding en rust, tot acute problemen of aanpak middels medicatie, tot curatief en operatief. Momenteel is de Westerse conventionele geneeskunde vooral gericht op symptoombestrijding met medicatie en curatieve behandeling. Functionele geneeskunde sluit liever aan bij de eerste vier boeken van Celsus door zoveel mogelijk de gezondheid te behouden en ziekte te voorkomen. En wanneer toch gezondheidsproblemen optreden, dan ligt de focus op de oorzaak van de ziekte ter genezing.

Eveneens een leuk feitje om te vermelden is dat het werk van diezelfde Celsus de voornaamste tekenen van een ontsteking (‘inflammatie’) bevat. Deze staan dan ook bekend als de “Celsus tetrad of inflammation“: calor (warmte), dolor (pijn – daar is ie dus weer), tumor (zwelling ) en rubor (roodheid). En laten (laaggradige) ontstekingen nou precies een regelmatig onderdeel van de aanpak binnen de KPNI – funstional medicine zijn

EEN STUKJE GESCHIEDENIS… BOTANISCHE NOMENCLATUUR

Voor de geïnteresseerden volgt hier NOG MEER uitleg over de geschiedenis. Zowel voor de conventionele geneeskunde als voor natuurgeneeskunde, homeopathie, Ayurveda, TCM/Chinese Geneeskunde etc. etc. speelt de medicinale werking van kruiden en planten eveneens al eeuwenlang een zeer belangrijke rol.

De eerste Europese kruidenboeken en daarmee de farmaceutische toepassing van planten werden door de Grieken en Romeinen geschreven. Waaronder voor een belangrijk deel door de bovengenoemde heren Pedanius Dioscorides en Cladius Galenus!

Medicinale planten en kruiden (al dan niet in de vorm van een supplement) worden vaak ingezet in mijn vakgebied om de bijsturing van een proces te ondersteunen (door stimulering of afremming). Dus toen de volgende naam op het toneel kwam, toen was het plaatje voor mij rond dat mijn bedrijfsnaam Latijnse woorden ‘moest’ omvatten!!

Tot aan de indeling door Carl Linnaeus (later ‘gelatiniseerd’ tot Carolus Linnaeus) in de 17e eeuw (Systema naturae) was er nog geen wetenschappelijke nomenclatuur (benaming) voor kruiden, planten, algen, schimmels etc. Sinds Linnaeus is er een scheiding tussen nomenclatuur (wetenschappelijke naamgeving) en taxonomie (de empirische indeling in groepen). Dankzij de heer Carolus Linnaeus moet volgens de botanische nomenclatuur elke naam, ongeacht de herkomst, behandeld worden als Latijn. Sindsdien is de  wetenschappelijke naam van alle (ook medicinale) kruiden, planten, algen en schimmels steeds een Latijnse benaming. En precies díe Latijnse benaming had mij rond het jaar 2020 ‘plotseling’ doen ontdekken dat veel ‘werkzame stofjes’ uit de Chinese Geneeskunde, Ayurveda en in supplementen eigenlijk wel heel vaak overeenkomen… vanwege hun medicinale werking!!

Meneer Carolus Linnaeus had mijn transformatie tot BATC Vakspecialist door middel van zijn invloed op de Latijnse benaming van medicinale planten in relatie tot de wetenschap hiermee van kleine losse puzzelstukjes voor mijzelf tot een complete puzzel gemaakt!

EN DAN ZIJN WE ER NOG NIET HELEMAAL…

Het belangrijkste is dat ik met mijn behandelingen een invulling wil geven aan de ‘leegte’ (het ‘waarom?’) die het pseudo-Latijnse “Lorem Ipsum” doet suggereren in relatie tot “dolor” (pijn, of deze nu fysiek of mentaal is). Mijn taak is om betekenis aan de klachten en belemmeringen te geven. En met dit inzicht kun je overgaan tot aanpakken en oplossen.

Daarnaast kan “do” vanuit het Engels vertaald worden als “actie ondernemen“). En voor verandering is actie nodig.

Maar DOLorem Ipsum, is tevens een verbastering vanwege mijn achternaam (van DOrp).

En tot slot heb ik tijdens mijn transitie van Belastingadviseur naar BATC Vakspecialist een periode moeten ‘overbruggen’. Eén van de werkzaamheden die ik in die periode heb opgepakt, is het bouwen van websites. En laat daar nou heel regelmatig de diverse varianten op de “Lorem Ipsum” tekstjes de revue hebben gepasseerd tijdens de ontwerp/under construction fases van de websites.

En ik geloof niet in toeval…