KENNISMAKING > INTAKE > (VERVOLG)CONSULTEN > ONDERSTEUNING

Behandeling 

Een consult of behandeling begint waarschijnlijk anders dan je gewend bent. In tegenstelling tot een bezoek aan een (huis)arts nemen de consulten ook beduidend meer tijd in beslag.

Het intakeconsult duurt gemiddeld twee uur.
De vervolgconsulten duren ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Kennismakingsgesprek

Voordat we een behandeltraject starten, vind ik het altijd zelf eerst wel prettig om vrijblijvend kennis te maken met elkaar. Dit kennismakingsgesprek van 15 tot 30 minuten is GRATIS. Hierin kan jij aangeven wat je doelen en wensen zijn. En kan ik beoordelen of ik je daarbij zou kunnen helpen. Als dit van beide kanten ‘goed voelt’ dan kunnen we overgaan tot een intakegesprek.

Intakeconsult


Tijdens het intakeconsult neem ik een uitgebreide vragenlijst met je door. Tijdens deze ‘anamnese’ bespreken we de ‘geschiedenis’ van je gezondheid of het verloop van een (chronische) aandoening. Ook komen vragen over de werksituatie, levensomstandigheden en andere zaken die de gezondheid kunnen beïnvloeden aan bod.

Als je al informatie over je gezondheid hebt, neem die dan bij voorkeur mee. Zoals laboratoriumuitslagen van je huisarts. Of een overzicht met de medicijnen en voedingssupplementen die je gebruikt. Zo krijg ik een compleet beeld van je situatie.

Eventueel kan ik ook zelf een aantal testen afnemen. Afhankelijk van wat er besproken is tijdens de anamnese kan ik bijvoorbeeld (gratis) je bloeddruk meten of je bloedsuikerspiegel.

En soms zal er behoefte zijn aan andere bloedwaarden of een urine onderzoek. In dat geval bespreek ik dit bij voorkeur met je huisarts. Maar eventueel kan ik als therapeut zelf óók deze waarden door een laboratorium laten onderzoeken.

Vervolgconsult

Na circa 2 tot 3 weken zie ik je graag voor een vervolgconsult terug. Soms wil ik je wat eerder zien, of een kort tussentijds telefonisch overleg inplannen.

Bijvoorbeeld als er uitslagen bekend zijn van een aangevraagd bloedwaardenonderzoek of als ik je ervaringen met geadviseerde voeding of voedingssupplementen wil horen.

Ik neem de tijd om je een uitleg te geven over de verbanden tussen je klachten. Belangrijk onderdeel van mijn onderscheidende aanpak, is dat ik je bewust ga maken van wat er speelt. En vervolgens leg ik je uit wat je zelf kunt doen om je klachten te verminderen of te komen tot een optimale gezondheid.

Plan van aanpak

Er is geen standaardoplossing, ieder mens is verschillend.

Door geleidelijke aanpassingen door te voeren, kun je binnen 6 weken al behoorlijk verschil gaan ervaren. In een aantal vervolgconsulten bespreken we de resultaten en sturen we bij om de voortgang te optimaliseren.

Zo kan ik je in die periode ook ondersteunen bij vragen, de veranderingen goed volgen en waar nodig aanpassingen maken.

Het vervolgtraject na het laatste consult zullen we in overleg doen. Ik kan je blijven ondersteunen door nog enkele (korte)  telefonische consulten met je te houden. Of we maken een terugkeerafspraak na enkele maanden om af te stemmen hoe het gaat en of er nog punten van aandacht zijn.

Als BATC Vaktherapeut geldt een benadering op basis van 5 natuurgerichte principes:

  • Energie. Zonder energie kan er geen genezing/herstel plaatsvinden en worden processen belemmerd.
  • Communicatie. Zonder een goede “communicatie” kunnen processen stagneren.
  • Afvoer van “gifstoffen”. Een deugdelijke verwerking en afvoer van toxines is van groot belang op het functioneren.
  • Voedingsstoffen. Onontbeerlijk voor de omzetting in energie, de aanmaak van belangrijke stoffen en voorkoming van ziekte.
  • Psyche. Gedragsveranderingen kunnen pas plaatsvinden, als men bewust is van de invloed van emoties/gedragspatronen.

**dit gedeelte van de website is nog in bewerking en zal nog worden aangepast**