1 + 1 = 3 (SYNERGIE)

Mijn ondersteuning en begeleiding zet ik in vanuit samenwerking.

Zo moet ik allereerst kunnen rekenen op jouw eigen inzet en dus ‘co-operation’. Want zonder informatie over jouzelf, kan ik mijn werk niet goed uitvoeren. Daarbij is een bepaalde ‘veranderbereidheid’ noodzakelijk is (soms kunnen de kleinste veranderingen overigens al de grootste resultaten in gang zetten).

Wanneer je ook in behandeling bent bij andere therapeuten en artsen, dan overleg ik daar bij voorkeur mee. Uiteraard doe ik dat slechts na jouw toestemming. Maar door vanuit verschillende invalshoeken naar jouw gezondheid te kijken, kunnen we jou gezamenlijk zo optimaal mogelijk begeleiden.

Bloedonderzoek laat ik bijvoorbeeld het liefst via de huisarts aanvragen, ondanks dat ik deze als therapeut ook zélf kan laten onderzoeken door het laboratorium. Het voordeel van het laten verlopen via de huisarts, is dat er vervolgens overleg mogelijk is over de interpretatie daarvan (zo beoordeel ik lab-uitslagen niet uitsluitend op referentiewaarden, maar bekijk ik deze in onderlinge samenhang – iets waar de huisarts doorgaans geen tijd of gelegenheid voor heeft).

Tot slot kan ik je tijdens het behandeltraject (of voor de periode daarná) adviseren om ook andere expertise in te schakelen. Mijn aanpak van de oorzaak van je klachten of belemmeringen is het uitgangspunt.

Het kan zijn dat een specifiek deel daarin om de hulp van een specialist vraagt. Dat kan zijn van een fysiotherapeut of acupuncturist, van een diëtist of van een (huis)arts of internist, maar bijvoorbeeld ook van een psycholoog of psychosociale therapeut.

 

**dit gedeelte van de website is nog in bewerking en wordt nog aangepast**