GEZONDHEIDSWETENSCHAP

Mijn consulten zijn telkens een vertaling van de gezondheidswetenschap naar de praktijk. Dat resulteert in concrete adviezen, praktische handelingen en een uitleg over eventuele verstoringen in jouw lichaamssystemen. Alles is dus afgestemd op jouw individuele (gezondheids)behoeften.

Het nadeel van Google wijsheid is dat het vaak te algemeen is, of dat de informatie “waar” is voor een specifiek probleem. Echter kan datzelfde “advies” voor een andere situatie een ongewenst effect hebben. De problemen kunnen dan zelfs verergeren.

PNI Europe is een internationaal wetenschappelijk instituut dat het onderzoek naar gezondheid baseert op de meest recente wetenschappelijke publicaties en onderzoeken. Dit uit zowel biomedische wetenschappen (anatomie, fysiologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, genetica en epigenetica), evolutiebiologie en psychosociale wetenschappen.

Klinische Psycho Neuro Immunologie (internationaal ook wel “functional medicine” genoemd) baseert de aanpak binnen de behandeling dus altijd op basis van de wetenschap.

EVIDENCE BASED – FUNCTIONAL MEDICINE

Reguliere geneeskunde behandelt hoofdzakelijk lokale symptomen en probeert de verschillen tussen diverse ziektebeelden te onderscheiden. Deze manier van werken is uitermate geschikt om acute en levensbedreigende ziekten te behandelen.

Klinische Psycho Neuro Immunologie (KPNI) vormt de brug tussen de medische wetenschap, acute fase geneeskunde en functionele geneeskunde.

‘Chronische’ aandoeningen worden veelal weggezet als onbehandelbaar. Voor de reguliere gezondheidszorg zijn deze klachten ‘moeilijk’ (of: niet) te genezen. Ook wordt de term SOLK (Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) gebruikt als er (nog) geen medische verklaring kan worden gevonden. Vaak wordt dan gewerkt met de onderdrukking van de klachten, meestal met behulp van medicatie of pijnstillers.

Datzelfde geldt als je ‘problemen’ ondervindt in het dagelijks functioneren en de omgang met je omgeving door je gevoelens, gedachten of emoties. Dit kan van invloed zijn op je gedrag. Regelmatig wordt dit als ‘psychisch’ of ’tussen de oren’ bestempeld.

Toch is op basis van wetenschappelijk onderzoek gebleken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Waarmee ik niet impliceer dat medicatie of een reguliere medische behandeling nooit nodig is.

Evidence Based
Vanuit de KPNI (klinische psycho neuro immunologie) is mijn aanpak steeds op basis van wetenschappelijke onderzoek. Ik kan dan ook altijd onderbouwen waarom ik een bepaalde methode adviseer. Dit doe ik bijvoorbeeld door het betreffende lichaamsproces voor je uit te tekenen.

**dit gedeelte van de website is nog in bewerking en wordt nog aangepast**