KPNI – FUNCTIONAL MEDICINE

Klinische Psycho Neuro Immunologie (ook wel ‘functional medicine’ of ‘functionele geneeskunde’ genoemd) kun je deels beschouwen als ‘leefstijlgeneeskunde‘. 

Simpel uitgelegd, is functional medicine niks anders dan geneeskunde, die erop gericht is om de mens OPTIMAAL te laten FUNCTIONEREN.

Door belemmeringen bij de oorzaak aan te pakken, kan een mens weer functioneren zoals hij als Homo Sapiens “bedoeld is” en weer terugkeren naar een leven in optimale staat. (Noem het ‘een goede conditie’, ‘vitaliteit’, ‘kerngezond’, etc.).

Hoewel ‘functional medicin’ verder gaat dan ‘leefstijlgeneeskunde’, kent het wel een grote overlap, zoals het omkeren van leefstijlgerelateerde ziektes door middel van aanpassing van het voedingspatroon en gedragsverandering. Lees hier verder over ‘leefstijlgeneeskunde’ en de meerwaarde van KPNI.

Functional Medicine
Functional MedicinConventionele Geneeskunde
 • Focus op de oorzaak
 • Focus op de symptomen
 • Holistisch (de mens wordt beschouwd als een geheel)
 • Dualistisch (de mens wordt beschouwd als losse onderdelen, waarbij voor elk afzonderlijk “onderdeel” een specialist moet worden ingeschakeld)
 • Patiënt/consument gecentreerd
 • Ziekte-gecentreerd
 • Patiënt/consument neemt actief deel aan de keuze voor de optimale aanpak
 • De arts werkt autocratisch en geeft de opdracht
 • De aanpak werkt “van binnen naar buiten”
 • De aanpak werkt “van buiten naar binnen”
 • De voorkeur gaat uit naar het voorkomen van ziekten en een preventieve aanpak (voorkomen is beter dan genezen)
 • De aanpak is reactief, pas als een “ziekte” wordt gediagnosticeerd, volgt behandeling.

LEEFSTIJLGENEESKUNDE EN KPNI

Het is algemeen bekend dat een aanpassing van leefstijl preventief bij kan dragen aan een goede gezondheid en voorkoming van gezondheidsklachten. Maar inmiddels is op basis van steeds meer onderzoek en publicaties duidelijk dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van zogeheten ‘leefstijlziekten’ zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, maag-darm-leverziekten, nierziekten, maar ook depressie, dementie etc.

KPNI/functional medicine baseert de aanpak eveneens op de meest recente wetenschappelijke publicaties en onderzoeken. Het gaat verder dan uitsluitend de aanpak van ‘leefstijl’. Het omvat eveneens het geheel van voeding, beweging, ontspanning, slaap, reductie van blootstelling aan toxische stoffen en psycho/sociale ondersteuning.  Maar een belangrijk verschil is het maatwerk, door verbanden te leggen en patronen te herkennen op basis van de diverse werkingsmechanismen en lichaamssystemen. Zodat specifiek voor jouw belemmeringen een algehele oplossing nagestreefd wordt. Ook als je géén leefstijl gerelateerde ziekte hebt.

Maatwerk is de sleutel voor het effectief en langdurig komen tot een oplossing voor jouw streven naar een optimale gezondheid. Dus of je nu gezond bent en optimaal wilt functioneren, of last hebt van een chronische aandoening of leefstijlziekte.

WAAROM BELEMMERINGEN/KLACHTEN – (CHRONISCHE) ZIEKTEN

Klinische Psycho Neuro Immunologie bestudeert waarom mensen belemmeringen ervaren of ziek worden: de oorzaak. Daarbij wordt aangesloten bij de invloed van verstoorde werkingsmechanismen, die we bij veel aandoeningen zien.

KPNI richt zich in de behandeling op wat de beste preventieve én curatieve maatregelen zijn.

Reguliere geneeskunde behandelt hoofdzakelijk lokale symptomen en probeert de verschillen tussen diverse ziektebeelden te onderscheiden. Deze manier van werken is uitermate geschikt om acute en levensbedreigende ziekten te behandelen.

KPNI werkt juist integraal en stelt de overeenkomsten vast tussen ogenschijnlijk verschillende (vaak chronische) ziekten.

KPNI – ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE

Waarin verschilt KPNI van orthomoleculaire therapie?

Vaak worden beide disciplines in één adem genoemd. En dat is ook niet vreemd. Want een orthomoleculair therapeut streeft ernaar om de voedingsstoffen in je lichaam te optimaliseren, om zo (chronische) klachten te voorkomen en te behandelen. Dus ook een orthomoleculair therapeut probeert te achterhalen wat de onderliggende oorzaak is van klachten. De orthomoleculaire therapeut neemt daarbij ook leefstijlfactoren mee in de aanpak.

Eigenlijk is orthomoleculaire therapie dan ook vaak gebaseerd op de KPNI. Je kunt zeggen dat orthomoleculaire therapie een onderdeel is, van waar KPNI zich mee bezigt houdt.

KPNI gaat dus een stap verder dan orthomoleculaire therapie. De kPNI therapeut behandelt tevens complexere gezondheidskwesties, die verder gaan dan bijsturing in voeding en leefstijl.

Zowel de psyche, het zenuwstelsel, neurotransmitters, hormonen, het immuunsysteem en de (sociale) omgeving zijn van invloed op elkaar. Daarmee zijn ze – onlosmakelijk van elkaar – betrokken bij de algehele gezondheid van de mens. Binnen de KPNI worden deze “losstaande” systemen dan ook integraal in beschouwing genomen.

Alle niveaus en (verstoorde) werkingsmechanismen worden tezamen beoordeeld bij het achterhalen van de oorzaak van een (chronische) ziekte en/of gezondheidsklachten. Daarbij is dus niet slechts sprake is van symptoombestrijding.