KLINISCHE PSYCHO NEURO IMMUNOLOGIE

PNI jaar 1 (HBO-niveau) – PNI EUROPE

met diploma afgerond

Klinische PsychoNeuroImmunologie (KPNI)

2020 – 2021

PNI Europe is een internationaal wetenschappelijk instituut dat het onderzoek naar gezondheid baseert op de meest recente publicaties en onderzoeken uit biomedische wetenschappen (anatomie, fysiologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, genetica en epigenetica), evolutiebiologie en psychosociale wetenschappen. Het bestudeert waarom mensen ziek worden (oorzaak) en wat de beste preventieve én curatieve maatregelen zijn. Een belangrijk verschil met de reguliere geneeskunde, is dat er gezocht wordt naar oorzakelijke factoren en dat er gekeken wordt naar de invloed van verstoorde werkingsmechanismen die we bij veel aandoeningen zien. Reguliere geneeskunde behandelt hoofdzakelijk lokale symptomen en probeert de verschillen tussen diverse ziektebeelden te onderscheiden. Deze manier van werken is uitermate geschikt om acute en levensbedreigende ziekten te behandelen. KPNI werkt juist integraal en stelt de overeenkomsten vast tussen ogenschijnlijk verschillende (vaak chronische) ziekten.

MEDISCHE BASISKENNIS

Medische Basiskennis (HBO-niveau) PLATO eindnorm – NTI LEIDEN

met diploma afgerond

HBO Medische Basiskennis (Fast Track)

2019 – 2020

Uiterlijk op 1 januari 2017 moest elke zorgaanbieder over aantoonbaar voldoende medische en/of psychosociale basiskennis (MBK / PSBK) beschikken, om in aanmerking te (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.

De Fast Track HBO studie Medische Basiskennis van NTI Leiden is een CPION-erkende opleiding. Hierin staan onder andere de ‘rode vlaggen’ uit de PLATO-tabel centraal: hoe herken je signalen die mogelijk wijzen op medische problemen? Een rode vlag betekent: direct doorverwijzen
naar een BIG geregistreerde zorgverlener.

NEURO-BREIN XPERT

Neuro-BreinXpert opleiding 2022 – ENERGETICA NATURA

met diploma afgerond – 5-daagse opleiding

BIOK center

november 2022

Binnen het autonoom zenuwstelsel gebeurt de communicatie tussen neuronen aan de hand van elektrische signalen alsook chemische boodschapperstoffen, ook neurotransmitters genoemd.

Het fysieke, emotionele als mentale welzijn wordt bepaald door neurotransmitters zoals dopamine, serotonine, GABA en acetylcholine. De kwaliteit alsook de efficiëntie waarmee de neurotransmissie gebeurt, hangt sterk af van omgevingsfactoren zoals zware metalen, voeding, stress, microbioom en aanwezigheid van cofactoren.

In deze 5-daagse Neuro-BreinXpert opleiding is onderzocht welke invloed neurotransmitters hebben op gezondheidsklachten zoals concentratieproblemen, migraine, slapeloosheid en verslaving. Wat is bijvoorbeeld de rol van het immuunsysteem, de bloed-hersenbarrière en de mitochondriën bij het ontstaan van neurodegeneratieve breinaandoeningen?  

Wat ligt aan de basis van een neurotransmitterdisbalans? Hoe te herkennen in de praktijk? En op welke manier kan deze uiterst belangrijke schakel opnieuw in evenwicht worden gebracht? Hoe worden aandoeningen als Alzheimer, Parkinson en multiple sclerose voorkomen of wordt een herstelproces van deze aandoeningen in gang gezet? 

Als Neuro-BreinXpert is de volgende kennis verworven:

 1. Inzichten en kennis in de (biochemische) werking van de neurotransmitters.
 2. Neurotransmitterdisbalans herkennen bij zowel lichamelijke als mentale klachten.
 3. Welke impact de bloedglucosehuishouding heeft op de neurotransmissie.
 4. Welke neurotransmitters een rol spelen in het circadiaans ritme.
 5. Welke interacties er plaatsvinden tussen het circadiaans ritme en de darm-microbiota-brein as.
 6. Hoe het brein op een evenwichtige manier te voorzien van de nodige energie en nutriënten.
 7. Welke rol het immuunsysteem, de bloed-hersenbarrière en de mitochondriën spelen bij neuro-inflammatoire aandoeningen.
 8. Wat de praktische stappen zijn om de vicieuze neuro-inflammatie-cirkel te doorbreken.
 9. Het toepassen van ORTHO-micronutriënten strategie ter preventie van Alzheimer en Parkinson.
 10.  Met welke voeding en levensstijl de werking van het cerebellum kan ondersteund worden.
 11. De nieuwste inzichten op het vlak van Multiple sclerosis: ontstaan, oorzaken en aanpak.
 12. Welke praktische bewegingsoefeningen kunnen helpen in het focussen en ontspannen van het brein.

VIPASSANA

Vipassana techniek – DHAMMA PAJJOTA  (Dilsen-Stokkem, België)

10-daagse oud-studenten cursus (Engels/Frans)

Vipassana – Dhamma

25 mei 2022 – 5 juni 2022

Een cursus van 10 dagen, waarbij dagelijks wordt gewerkt van 4.30 tot 21.00 uur.

Gedisciplineerde aandacht en intensieve zelfobservatie met als doel om door middel van directe ervaringen (met het bewuste deel van de “mind”) te leren inzien wat de oorzaak is van mentale onzuiverheden (zoals frustratie, woede, angst en onzekerheid).

Met als resultaat meer zelfcontrole, mededogen en een evenwichtige(re) geest, die minder snel uit balans raakt door externe gebeurtenissen. En het verminderen van de rol van de vaak daarmee gepaard gaande (persoonlijk leed veroorzakende) gedachten.

De cursus vergt hard, serieus werken en omvat drie stappen. Moreel gedrag, meesterschap over de geest en het ontwikkelen van gelijkmoedigheid (equanimity: bewustzijn van hetgeen gebeurt, zonder dat de emoties en gedachten de overhand krijgen).

 

EHBO UITGEBREID

EHBO uitgebreid volwassenen (inclusief reanimatie en AED) – RODE KRUIS

met certificaat afgerond

EHBO cursus 2021 – 2020

In deze meest complete EHBO-cursus is alles geleerd over het verlenen van (acute) eerste hulp aan kinderen en volwassenen bij de meest voorkomende ongelukken en verschillende ernstige situaties. De cursus omvat de onderdelen die vereist zijn voor het Certificaat op basis van Europese Eerste Hulp richtlijnen. De European First Aid Certificate (EFAC).

BGN GEWICHTSCONSULENT

BGN Gewichtsconsulent (MBO-niveau) – OPLEIDINGEN 2000 (online)

in opleiding

Voedingsspecialist – BGN Gewichtsconsulent

De BGN-gewichtsconsulent adviseert bij het verbeteren van het voedingspatroon en het bereiken van een gezond gewicht. Hierbij wordt aangesloten bij de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Dat betekent dat er geen dieet wordt voorgeschreven, maar een duurzaam vol te houden voedingsadvies dat wetenschappelijk is onderbouwd.