TARIEVEN

Voor het kalenderjaar 2023 gelden de volgende tarieven:

Kennismaking30mingratis
Intakeconsult (anamnese)120min€100,-
Vervolg consult
“kort”
60min€70,-
Vervolg consult
regulier
90min€100,-
Telefonisch overleg / advies30min€40,-
Niet nagekomen afspraak* €40,-
Studentenkorting -20%

De tarieven zijn niet vergelijkbaar met een consult bij veel andere zorgverleners. Dat komt omdat een aanzienlijk deel van de werkzaamheden plaatsvindt als jij níet tegenover me zit. Meer informatie hierover kun je teruglezen op de pagina behandeltraject, waar de stappen worden uitgelegd die moeten we nemen om tot een goed resultaat te komen.

Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten.
Doorgaans hanteer ik een consult elke 2 tot 3 weken. Meestal kun je binnen 6 weken al verschil ervaren.

Na circa 9 (reguliere) vervolgconsulten (4 tot 6 maanden) kan ik je over het algemeen van voldoende inzicht hebben voorzien, om zelf met je klachten aan de slag te gaan. Daarna heb je hooguit af en toe nog wat (telefonische) bijsturing nodig. (Bijzondere en/of complexe gezondheidsklachten daarvan uitgesloten.)

Om die reden kan ik je ook een volledig behandeltraject aanbieden voor de totaalprijs van € 990,-. Dit traject bestaat uit een kennismakingsgesprek en een  intakeconsult, inclusief 9 vervolgconsulten (van elk 90 min) en 2 maal telefonisch overleg tussendoor. Hierbij zijn korte vragen tussendoor inbegrepen (waarvan de beantwoording binnen 15 min mogelijk is).

Zie ook de informatie hieronder over de mogelijke vergoedingen vanuit een aanvullende zorgverzekering. Afhankelijk van je zorgverzekeraar kun je tussen de € 200 tot soms € 650 vergoed krijgen!

Indien je kiest voor een behandeltraject, dan zit je nergens aan vast. Mocht je tussendoor tóch beslissen om de afspraken op basis van losse consulten te wensen, dan verrekenen we dit achteraf terug naar losse consulten/overleg.

*Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Bij annuleringen korter dan 24 uur voor de afspraak worden kosten rekening gebracht. Let op: De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

VERGOEDINGEN

Een consult kan voor vergoeding in aanmerking komen bij verschillende zorgverzekeraars.

Allereerst vereisen de verzekeraars dat de therapeut voldoet aan de PLATO eisen (zie “mijn afgeronde studies en opleidingen”). Daarnaast stellen de zorgverzekeraars als eis dat een geldige persoonlijke AGB-code op de nota vermeld staat (90112413) en de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging die voldoet aan het beleid van  alternatieve geneeswijzen (complementaire zorg).

Vanwege mijn aansluiting bij het BATC worden mijn consulten door diverse zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het voordeel daarvan:

 • geen eigen risico;
 • geen eigen bijdrage.

ZORGVERZEKERAARS

Voor het kalenderjaar 2023 vergoeden diverse zorgverzekeraars (een deel van) mijn consulten.

**Let op – deze dienen nog te worden gecontroleerd op de polisvoorwaarden**

 • Stad Holland (vanaf AV Extra uitgebreid);
 • ONVZ (vanaf aanvullend Startfit);
 • PNOzorg (vanaf aanvullend PNO Start);
 • VvAA (vanaf aanvullend Start);
 • Aevitea (vanaf aanvullend Plus);
 • Studenten Goed Verzekerd (vanaf aanvullend 1 ster incl. Extra Aanvullend Studenten)
 • Menzis (vanaf Extra Verzorgd 2, of Jongeren Verzorgd)
 • PMA (vanaf Extra Verzorgd 2, of Jongeren Verzorgd)
 • AnderZorg (vanaf Ander Zorg Extra, deze kun je niet meer afsluiten – alleen nog mogelijk bij voortzetting van deze aanvullende verzekering)
 • ZorgDirect (vanaf Aanvullend Plus)
 • Salland (vanaf Aanvullend Plus)
 • De Friesland (vanaf AV Standaard);
 • FBTO (module Alternatieve Geneeswijzen, deze kun je niet meer afsluiten – alleen nog mogelijk bij voortzetting van deze module)
 • ZieZo (vanaf aanvullend 2 sterren);
 • Zilveren Kruis (vanaf aanvullend 2 sterren)
 • VGZ, Univé, IZZ en IZA zijn momenteel (jan/febr 2023) nog in behandeling bij de zorgverzekeraars

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, raadpleeg altijd de polisvoorwaarden en neem contact op met de betreffende zorgverzekeraar!)

In het verleden maakte de beroepsorganisatie BATC jaarlijks een overzicht met daarin de vergoedingen van zorgverzekeraars voor de consulten door de BATC therapeuten. Vandaag de dag is dit met méér dan 100 aanvullende zorgpolissen niet haalbaar gebleken. Zorgpolissen bevatten daarnaast ook veel onduidelijkheden.

Raadpleeg dus ALTIJD de polisvoorwaarden of de “zorgverzekeringskaart” (informatiedocument over het verzekeringsproduct) van de aanvullende zorgverzekering van de eigen zorgverzekeraar.

Welke behandelingen vervolgens worden vergoed staat eveneens in de voorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar. Vaak wordt een maximum bedrag per persoon per kalenderjaar vergoed, alsmede een maximum bedrag per behandeldag.

Over het algemeen worden (laboratorium)onderzoeken zoals bloedwaardetesten en urine onderzoek niet vergoed. Als deze via de huisarts worden aangevraagd (“diagnostiek voor eerstelijns zorg”) dan valt dit echter onder de basisverzekering (let op: in dat geval kan wél een eigen risico gelden).