VEEL GESTELDE VRAGEN

Momenteel werk ik op diverse locaties in de regio Zuid-Holland. Eventueel is het ook mogelijk om online een consult te houden, echter mijn voorkeur gaat uit naar een persoonlijke afspraak. Neem contact met me op voor de mogelijkheden.

Indien het wenselijk is, kan ik het consult ook aan huis verzorgen. Afhankelijk van de locatie en afstand, breng ik daarvoor wel reiskosten in rekening. Neem contact met me op voor overleg.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de lijst met zorgverzekeraars die een consult vergoeden. Ook is het afhankelijk van welk pakket/aanvullende verzekering je hebt afgesloten. Let op: een vergoeding wordt alleen verstrekt, indien zowel de factuur, als het door mij meegestuurde declaratieformulier ten behoeve van de zorgverzekeraar worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Mocht de zorgverzekeraar niet tot vergoeding overgaan, neem dan even contact met me op. Dan zal ik kijken of ik wat voor je kan betekenen.
Ja, parkeren is gratis. Houd er wel rekening mee dat je parkeert in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het gemakkelijkste is om te navigeren naar de ‘Astrid Lindgrenborg‘ en de auto in die straat te parkeren.

VERGOEDINGEN

Een consult kan voor vergoeding in aanmerking komen bij verschillende zorgverzekeraars.

Allereerst vereisen de verzekeraars dat de therapeut voldoet aan de PLATO eisen (zie “mijn afgeronde studies en opleidingen”). Daarnaast stellen de zorgverzekeraars als eis dat een geldige persoonlijke AGB-code op de nota vermeld staat (90112413) en de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging die voldoet aan het beleid van  alternatieve geneeswijzen (complementaire zorg).

Vanwege mijn aansluiting bij het BATC worden mijn consulten door diverse zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het voordeel daarvan:

 • geen eigen risico;
 • geen eigen bijdrage.

ZORGVERZEKERAARS

Voor het kalenderjaar 2022 vergoeden onder andere de volgende zorgverzekeraars (een deel van) mijn consulten:

 • Stad Holland (vanaf AV Extra uitgebreid);
 • ONVZ (vanaf aanvullend Startfit);
 • PNOzorg (vanaf aanvullend PNO Start);
 • VvAA (vanaf aanvullend Start);
 • Aevitea (vanaf aanvullend Plus);
 • Studenten Goed Verzekerd (vanaf aanvullend 1 ster incl. Extra Aanvullend Studenten)
 • Menzis (vanaf Extra Verzorgd 2, of Jongeren Verzorgd)
 • PMA (vanaf Extra Verzorgd 2, of Jongeren Verzorgd)
 • AnderZorg (vanaf Ander Zorg Extra, deze kun je niet meer afsluiten – alleen nog mogelijk bij voortzetting van deze aanvullende verzekering)
 • ZorgDirect (vanaf Aanvullend Plus)
 • Salland (vanaf Aanvullend Plus)
 • De Friesland (vanaf AV Standaard);
 • FBTO (module Alternatieve Geneeswijzen, deze kun je niet meer afsluiten – alleen nog mogelijk bij voortzetting van deze module)
 • ZieZo (vanaf aanvullend 2 sterren);
 • Zilveren Kruis (vanaf aanvullend 2 sterren).

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, raadpleeg altijd de polisvoorwaarden en neem contact op met de betreffende zorgverzekeraar!)

In het verleden maakte de beroepsorganisatie BATC jaarlijks een overzicht met daarin de vergoedingen van zorgverzekeraars voor de consulten door de BATC therapeuten. Vandaag de dag is dit met méér dan 100 aanvullende zorgpolissen niet haalbaar gebleken. Zorgpolissen bevatten daarnaast ook veel onduidelijkheden.

Raadpleeg dus ALTIJD de polisvoorwaarden of de “zorgverzekeringskaart” (informatiedocument over het verzekeringsproduct) van de aanvullende zorgverzekering van de eigen zorgverzekeraar.

Welke behandelingen vervolgens worden vergoed staat eveneens in de voorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar. Vaak wordt een maximum bedrag per persoon per kalenderjaar vergoed, alsmede een maximum bedrag per behandeldag.

Over het algemeen worden (laboratorium)onderzoeken zoals bloedwaardetesten en urine onderzoek niet vergoed. Als deze via de huisarts worden aangevraagd (“diagnostiek voor eerstelijns zorg”) dan valt dit echter onder de basisverzekering (let op: in dat geval kan wél een eigen risico gelden).